L 40 EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN en juffr. A. K. Reis- i behulpzaam de reizi- verbandcursus gegeven en inmaken. Daar werd ook een een in leeren verbedden. Bezoek geweest van tante R. i verhalen; zeldzaam hoe aardig en gers voor elkander waren. Tante overal in den trein geheschen (stond buiten perron). Groote verbroedering tusschen de natiën terwijl in de nabijheid gestreden. Treurig was het afscheid van de optrekkende soldaten; de Duitschers kalm, niet geestdriftig, de ernst beseffend. Woenslag 12 Augustus. Westland in geweest om fruit. Zoo goed als niets te krijgen en niet goedkoop. Alleen een meloen en Wat peren gekocht. Overal soldaten, veel muziek en veel plezier; ook soldaten op fietsen. B. weer naar kookschool om tomaten in te maken. N. kwam van kliniek, hier allen erg benauwd, vraagt wat Pa er van denkt. Deze houdt demonstratie voor de kaart. Duitschers zullen Luik insluiten, schijnaanval bij Tongeren, doortrekken naar Frankrijk. Wij dan geen gevaar meer. Lui van den verbandcursus willen naar het slagveld; Dr. Kessler lichtte haar in hoe het daar was, niet opwekkend. Donderdag 13 Augustus. Collecte Roode Kruis. Linkerzijde Regentesselaan 912 uur. Bij nicht K. limonade gehad. B. bracht op brengst naar Mevr. v. S., 106. Het Steuncomité collecteerde ook, wel wat ver warring. Ma 's avonds naar tante D., donker op straat; de helft van de lantarens brandt maar voor bezuiniging, ’s Avonds een stukje in de courant van Mr. Berdenis v. Berlecom om niet meer te zingen in deze droeve tijden. Vrijdag 14 Augustus. Telkens soldatenmuziek. Bij de Willemskerk gewei-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 53