EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 41 ft- komen de dig veel soldaten en stafmuziek. Op Malieveld exer- ceeren van ongeoefende troepen, vermakelijk gezicht. Vrijwilliger-fietsen corps gezien, stonden twee aan twee bij Vredespaleis. Zaterdag 15 Augustus. Ultimatum van Japan. Débacle” voorgelezen om oorlog te geven. Brief van Oom M. gehad. Hebben inkwartiering. Geest onder de soldaten is voortreffelijk, behandeling ook goed. Kolonel was huis aan huis komen bedanken. De soldaten hadden eerst bij hen gegeten, haalden nu het eten uit de veldkeuken. Militairen wandelen met vaandel, muziek, Roode Kruis-wagens, brancards, keu kenwagens; er waren muziekavonden en tooneelvoor- stellingen. Brief van G. Was bezig sokken voor soldaten te breien. Pa zag de mitrailleurs, grenadiers en jagers met staf, zingende of fluitende. Schuit met sokken werd aan het Kanaal gelost. Zondag 16 Augustus. Oom had wel gedacht dat ik niet zou komen nu toestand weer spannend was geweest. In Emmen waren veel soldaten, Emmenschans konden zij niet komen, in Weerdinge een wegversperring van takkenbossen en prikkeldraad, zoo ook bij ter Apel. De Duitsche ver sperring bestond daar uit twee eggen. Iemand beweerde dat de Hollandsche en Duitsche soldaten aan de grens zaten te kaarten. Groote aardappelsmokkelarijen en ook van schapen. Bondswijzers zijn alle weggenomen. Bij de collecte van R. K. waren gesloten enveloppen geweest, die vol verwachting opengemaakt, bleken in te houden een bon voorals de eerste gewonde in Assen komt. Het is daar erg veilig beweert ze, 's Middags Ma uit ,,la haar een proefje van den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 54