SS 42 EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN dag later een pond zout inplaats maar als de linie doorgaat kan zij niet thuis komen. Brief van T. „Den eersten dag van de mobilisatie had onze schrandere burgervader laten aanplakken, dat ieder belanghebbende zorgen moest zooveel mogelijk mondvoorraad in huis te hebben, met gevolg dat of schoon alleen de leveranciers aan de militaire overheid bedoeld waren, ieder zich zelf belanghebbende vond en enorme voorraden >ing inslaan of we een beleg van 6 maanden te wachten hadden. Resultaat: veel winkel waren uitverkocht en anderen sloegen hun prijzen enorm op. Er zijn dagen geweest dat van 350 cents kostte. Bij sommige lui zijn dan ook bijna de ruiten inge smeten. Nu hebben wij maximumprijzen. Ook heeft deze zelfde snuggere burgemeester doen bekend maken dat Amsterdam alleen nog maar over Utrecht te bereiken was, wat naderhand niet waar bleek en dat het geheele Rijk in staat van oorlog verklaard was. Toen kregen de lui 't hier natuurlijk heelemaal op hun zenuwen, ten onrechte, want ook dat was niet waar. Maar het*' hangt toch nog altijd aangeplakt. ’k Ben blij dat wij maar thuis gebleven zijn. Zoo’n terugreis met hindernissen lijkt mij niet alles hoor! Ik weet van een dame, die uit Frankfort naar huis moest komen en die er nogal Indisch uitzag, zoodat ze voor een Russische spion werd aangezien. In de coupé moest zij aldoor met haar handen in de hoogte zitten, want er zaten militairen met geladen revolver over haar. Bijna aan ieder station moest zij gefouilleerd worden, waar door ze veel oponthoud had en haar man, die opge roepen was en daarom dus naar Holland moest, te laat in zijn garnizoen kwam en een woedend standje van zijn kolonel kreeg, die zei: als je een dag later was

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 55