EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 43 om closetpapier gekomen, was je doodgeschoten wegens desertie. Hij kwam er nu met 14 dagen arrest af. Wij hebben hier ook garnizoen gehad, 7000 man infanterie. Ze zijn nu weer vertrokken wat heel rustig is, vooral wat betreft de gemoedsrust van en de levensmiddelen, want de heeren deden zich te goed, vooral aan zijn. Gevolg dat ze de meisjes erg vruchten, die hier erg goedkoop het algemeen hevig in de inge wanden kregen en er aan de deuren gecollecteerd werd. Zoover ik weet zijn er hier geen villa’s opgeblazen”. B. en ik gaan naar Oom G., feliciteeren met trouw dag. D., de meid, zou ook aan het sokken breien, ’s Avonds naar Scheveningen. Groote oploop van politie en soldaten, er werd net een spion gepakt. Vol op Scheveningen, ook nog al vreemdelingen. Maandag 17 Augustus. Zeeslag in de Middellandsche zee tusschen Fransche en Oostenrijksche vloot; drie Oostenrijksche schepen vernield, een gevlucht. Ultimatum aan Japan. Entente ultimatum aan Turkije. De C.’s waren aan 't zesde paar sokken. De Industrie school had geen wol meer, men moest die zelf koopen. N. geweest, bij het Roode Kruis niets meer te doen, om half elf naar huis gegaan. Verhalen: Broer van een der R. K. dames was in het buitenland, pas was niet geheel in orde, maar werd overal doorgelaten, In den trein was reeds drie keer naar de pas gevraagd door een surveilleerend officier, de vierde keer kwam hij weer, maar lette meer op een aanwezige dame; plotse ling greep hij naar den hoed der dame, de pruik ging mee af, het was een man, werd ingepikt. Dame van de kookschool was in Zwitserland. Men telegrafeerde haar in het begin dadelijk terug te komen;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 56