44 EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 3 antwoord terug: geïnformeerd, overkomst niet noodig. Teruggetelegrafeerd overkomst wel noodig, den vol genden dag telegram uit Zwitserland: overkomst niet mogelijk. Dinsdag 18 Augustus. B. telephoneerde met juffr. L. De schoolkinderen worden door dames beziggehouden door buiten te gaan spelen. Zij raaddde B. af mee te doen, er was geen orde of regel; zonder hulp zou het wel even goed gaan. Hendrik had de mitrailleurs op motorfietsen op de hei gezien. De Duitschers hebben kanonnen in Luik gezet, beschieten van hier uit de forten, zoodat zij niet terug kunnen schieten. Forten geven zich over. Japan in verbond met Engeland belooft alleen Duitschland te lijf te zullen gaan. Volgens mijnheer M. had de Duitsche Keizer de Koningin aangeraden eerst de kustwacht op te roepen en Vlissingen te versterken. Woensdag 19 Augustus. A. geweest. A. heeft bevel over 20 man; geen goed militair. Zondag vergeten op appèl te zijn, kreeg vier dagen arrest. Bij inkwartiering moesten hij en zijn 20 man in één buurt blijven, zoodat zij tegelijk klaar waren. N. en B. zijn vrijwilligers, worden gedrild door de landweer. Donderdag 20 Augustus. Paus overleden. Naar tentoonstelling in de Academie geweest; heel interessant. D. gekomen uit Apeldoorn. Zij hebben drie soldaten ingekwartierd, om 5 uur ’s morgens laat oom hen uit. Apeldoorn was vol soldaten. Na 't eten met soldaten uit de Oranje Kazerne mee gemarcheerd; de muziek speelde volksliederen, clubjes soldaten zongen mee. C. en H. komen uit Utrecht. Zij

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 57