EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 45 hadden twee soldaten ingekwartierd gehad. In Utrecht erg onder den indruk. E. heel naar, haar nichtje kon niet naar huis, haar beide broers bij het leger, de eene bij de marine. E. was bang voor haar dialect, een dame, die ook nog wat Duitsch sprak, was al vier maal op gepakt. C. vond het thuis erg benauwd, dacht dat het buiten beter zou zijn, haalde E. af met kinderen. Zij liepen een eindje toen een soldaat halt! commandeerde. Zij mochten niet in de buitenwijken zonder pas. Zij ontmoeten S., staan samen te praten. Door soldaten uit elkaar gejaagd, samenscholingen verboden. H. had het zelfde gehad, het zwembassin is buiten de stad, nu had hij een pas. Een familie in Utrecht had reeds een kelder gehuurd op contract, om daar in te kunnen kruipen bij beschieting. In Utrecht waren ook, zooals hier, reuzen-inkoopen gedaan. De broer van G. L. kon in den Haag geen eten krijgen, had een gulden zilver, verder papier. Zij wilden met z’n tweeën eten voor 6.maar konden geen 4.terug krijgen. Zij aten dus niet, kochten een wek ker voor 75 cents en lieten die om 2 uur ’s nachts af- loopen. Toen met een stoeltje en voor 25 cents olie bollen naar de Bank, waar reeds 10 menschen stonden. Om 10 uur wisselden hij 100.voor drie maal 25 en 25 zilver. Vrijdag 21 Augustus. Neef P. naar Amsterdam geweest, had een paar uur in den trein gezeten. Poging om de beurs weer te openen. Zaterdag 22 Augustus. Pruimen gehaald, 18 pond voor 65 cents. Geen uit voer naar Duitschland en Engeland, ’s Avonds D. thuis gekomen. In Gorkum alles met prikkeldraakd af gezet. Groote kanonnen in de forten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 58