EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 47 i Fraulein L. kon schrijven. De Russische post gaat over Londen, de brief moest geschreven worden in Rus sisch, Engelsch of Fransch. ’t Gebeurt in ’t Engelsch. Zaterdag 29 Augustus. ’s Avonds bezoek van de M.’s. Vóór den oorlog zou reeds een Fransch-Engelsch verdrag bestaan hebben om bij mogelijken oorlog door België te trekken. Dit was in Duitschland bekend geworden. Een heer, die Restaurant Central bezocht, zag hier eenige officieren, die met zijn auto gekomen waren, een bittertje drinken. Hij eischte van hen hem naar Delft te rijden, wat gebeurde. Sedert het bommen gooien in Antwerpen is de angst vergroot. Volgens berichten winnen de Duitschers enorm, staan reeds in Frankrijk tot aan de Vogezen, zullen wel gauw in Parijs zijn. 's Ochtends défilé voor de Koningin-Moeder gezien, de soldaten trokken het Haagsche Bosch in, daar tien minuten rusten, geweren aan rotten. Van Laan v. N. O.I. tot Dierentuin soldaten; de meesten liggen op den kant in de struiken, wagens met vruchten, bolussen enz. worden bestormd. De keukenwagens dampen. Ook Roode Kruiswagens zijn er bij. De soldaten bij de mitrailleurs moeten eerst de honden verfrisschen, uit waterdichte emmerzak krijgen deze drinken. Een poot van een hond wordt verbonden, een soldaat, die zijn voet doorgeloopen heeft, zit deze te verbinden. Bij het sein van gereedmaken komt alles weer uit de struiken stormen. Toen wij langs de Oranje Kazerne kwamen, kwamen daar ook nog soldaten uit, dus waren nog niet allen bij het défilé geweest. In Malieveld en Koekamp waren nog oefeningen van vrijwilligers. Van schoolbegin nog niets bekend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 60