I 48 EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN I Den geheelen morgen kanongebulder gehoord, in de courant staat dat het van eigen geschut is. De beurs blijft nog gesloten. Het had deze week erg gespannen. Engeland had een ultimatum gesteld; ministerraad en Koningin waren bijeen gekomen, het gevaar was echter nog afgewend. Nicht K. erg onder den indruk over de verwoesting van Luik. Hierover tegenstrijdige berichten. De Duit- schers zeggen dat het de schuld is van de schietende bevolking, de Belgen dat de Duitschers op vluchtende Duitschers van het beleg van Antwerpen geschoten hebben en uit woede over deze vergissing de stad hadden geplunderd. Brief van D. U., die uit haar betrekking in Baam was, omdat er toch niets te doen was. Haar zuster was na tal van wederwaardigheden uit België veilig in het land gekomen. Een zuster was bij het Roode Kruis, de anderen maakten boontjes in. Zondag 30 Augustus. Naar vlakte van Waalsdorp geweest. Er wordt een kamp ingericht, dat gauw betrokken zal worden. In één tent 16 man, het kamp is voor 3500 man. II. 31 Maart8 April 1916 Vrijdag 31 Maart. Brief uit Amerika van G. 6 Maart verzonden. De brief is „opened by Censor” door Engeland, dus van een neutralen staat aan een neutralen staat. Over den oorlog schrijft zij: „och, och wat is het tegenwoordig vreeselijk, wat een slachtoffers. Ja, de heele wereld haakt naar vrede en die komt niet; zoo zien wij dat de mensch niets in handen heeft. Er is maar één

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 61