50 EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN i i de Kon. Hollandsche Lloyd, een Duitsche onderzeeboot op B. kreeg eenige geteekende briefkaarten uit Duitsch- land waarop staat Junghelferbund en vroeg of dit Padvinders waren, „Junghelferbund ist Fürsorge unserer Schulmadchen für arme Kinder”. Ze vraagt of B. tijdens den oorlog in Duitschland komt. Nu dat zal wel niet. De brieven uit Engeland, Duitschland en Amerika roepen dus alle om vrede. Hier heeft men nog niet anders gewild. Als het nu aan de gedachtekracht ligt, zooals de theosofen zeggen, dan moet de vrede wel komen. Volgens G. is het echter een soort straf van den Grooten Koning. De 2e leening is weer 1 J/» maal overteekend. Ik heb twee stukken, als ik die nu maar net kan betalen want de Holl. Lloyd geeft 12 in plaats van 25 vanwege de Tubantia1). De torpedo moet een bronzen geweest zijn, stukken ervan zijn gevonden. Alleen Duitschland, Holland, Spanje, enkele Z. Amer. Staten en Japan hebben die. De Palembang schijnt bij ongeluk door een Duitsche torpedo geraakt te zijn, de bedoeling was een Engelsche boot geweest, die tus- schen de Duitsche en de Palembang in lag. De klokken in de stad verschillen soms wel 10 minuten; vroeger had men tijdopnemers, dat mag nu niet meer tijdens den oorlog. Als ik om 5 min. vóór 9 van huis ga is het bij de stallen 10 min. vóór, in de Parkstraat 9 uur, Klooster kerk 5 vóór 9, kiosk 10 min. voor, op school 3 min. voor. Hoe laat is het nu? De deur blijft maar wat langer open staan. Ma komt net thuis. Ze had boodschappen in de stad willen doen. Koperdraad halen om schilderij op te hangen; er was niet recht genoeg meer, de schilderij moet dus wat hooger hangen en nu komt het verschoten De Tubantia, eigendom van werd bij de Doggersbank door i 16 Maart 1916 getorpedeerd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 63