EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 55 a was om gedacht, had ze kwamen allen gesteld. De dokter was er ook vóór. Volgens de krant zullen er geen buitengewone inentingsdagen meer ge houden worden, het pokkengevaar neemt af. In de krant stond dat het weer druk geweest was bij de Bank. Pa had daar in 't geheel niet wel bijzonder veel moeten wisselen, met papiertjes tot 100.— toe. Zondag 2 April. Nog steeds niets in de krant. J. (de vrijer van D.) is gekomen; het was erg vol op de treinen. De soldaten hebben toch nog verlof gekregen, G. tot 10 uur van avond, sommigen tot 12 uur. In Gorkum waren ze half gek geweest van angst. Van de kookschool hier had een meisje een telegram gekregen uit Groningen om direct thuis te komen, ging het niet per trein dan met auto. Zij ging per trein. S. had ook al in angst gezeten pm weer opgeroepen te worden, hij heeft zakenverlof. Waarom is al die herrie nu geweest? Misschien zullen wij het na het comité generaal hooren. Er is nog een meisje van de kookschool naar Groningen vertrokken. Mevr. T. had een vriendin in Duitschland. Ze zond haar boter, omdat dit in Duitschland haast niet te krijgen is, over het algemeen geen vet. De vriendin antwoordde dat ze het erg aardig vond, maar de be doeling was niet verwezenlijkt, de regeering had de boter gehouden en haar het geld er voor gegeven. Maandag 3 April. D. sprak gisteren een soldaat; hij mocht niet uit de uniform, alles stond klaar om uit te rukken; pas Dins dag wordt het beslist (zeker op het comité generaal). Op school ook allerlei verhalen. Volgens de een heeft de regeering een flater geslagen, volgens de ander is dit het begin van het einde. Als de Engelschen willen landen zal Duitschland dan te hulp komen en moeten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 68