58 EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN Een schoener uit Oude Pekela op 3 April door de Duitschers vernietigd. te torpedeeren. overal geheim- algemeen bang om postzegels, hoe hij aan er mee doen moest wist zij Belgischen geïnterneerde haar adres kwam en wat hij niet. Een brief van D. van 4 April. Ze waren bezig te repeteeren voor een verlovingsfuif toen de verloofde met de Jobstijding kwam dat hij van huis een telegram had gekregen de fuif niet door te laten gaan. ,,Je be grijpt wat een schrik wij kregen, natuurlijk van wege den kritieken toestand. Wij zaten alle verslagen te kijken, de heele kamer vol menschen en nog nooit zoo stil geweest bij ons. Zijn vader had een regeerings- telegram gekregen, dat hij zich gereed moest houden (hij is n.l. veearts) en daardoor dacht hij dat de toe stand wel erg moest wezen. Zaterdag en Zondag was het rustiger, maar gisteren, Dinsdag, weer alarmeerende telegrammen 't is toch een angstige tijd. Vanmorgen hoorden wij weer van de Elzina Helena1), wat is dat toch een manier om onze booten zoo ’t Is toch wel erg bar. En wat zijn ze zinnig mee. Hier in Groningen is men voor gevaar van Engelsche zijde." Brief van J. van Donderdag. ,,De schok van de vorige week zijn wij weer te boven gekomen, de zaak is recht geheimzinnig, toch wel prettig om kamerlid te zijn en er wat meer van te weten. Ze hebben hier be neden evenveel pakken verstuurd in 3 dagen als anders in een heele maand, maar daar is nu ook de rust weer gekeerd. De soldatenkoffertjes lagen opgestapeld, de fietsen konden er niet meer staan en ’t was er een armeluisluchtje, waarschijnlijk van wege de alom be kende Hollandsche zindelijkheid. De echte kiesrecht-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 71