EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 59 vrouwen dachten alleen aan kiesrecht (er was dien avond een vergadering, slecht bezocht, 25 menschen). T. W. aan haar oudelui in Brussel geschreven en haar broer, die waarschijnlijk op moest komen. Juffr. R. vond 't zoo heel erg naar dat de partijen voor het trouwen van haar nichtje in de war zouden loopen.” J. had ook het gerucht gehoord dat ze een Hollandsche stad in de lucht wilden laten vliegen en dat er honger- revolutie in Duitschland was. De Engelsche geïnterneerden geven steeds voorstel lingen, nu de Micado. Er spelen Groningsche dames mee. In Winschoten was een Fransche leeraar. Hij had zich willen laten naturaliseeren, maar zijn vader was er tegen. Toen de oorlog uitbrak moest hij opkomen, hij was niets enthousiast. Hij kwam nu met 10 dagen verlof thuis uit het Fransche leger en was vol vuur over den oorlog. III. Donderdag 21 Maart 1918. In de Amaliastraat is deze week een mooie ver- tooning geweest. Dinsdag was het er vol, de bode van de N.U.M. T) ging al gauw eens kijken. Er was bij een Jhr. X. 70 a 80 Kilo opslag van thee gevonden. Politie stond voor de deur en ook al gauw een menigte men schen. Mevrouw had juist jour, allerlei chique rijtuigen, ook hofrijtuigen kwamen aan en vonden politie voor de deur en veel volk. Een paar wijven gilden de theebe- zoekers al toe: „wij lusten net zoo graag thee als jelui.” Den geheelen dag was het er vol, maar den volgenden dag nog voller. In een der Haagsche kranten had ge staan, dat er thee te krijgen was zonder bon, tegen 1) Nederlandsche Uitvoer-Maatschappij.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 72