EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 61 wilde, 10 het Kilo. Pa heeft nog wijn gekocht voor 1,50 de flesch, anders 75 cent. Eieren nog 16 cent. Een dame beweerde in de apotheek dat zij het tegen woordig den geheelen dag druk had met boodschappen. Nu moest zij zien ergens een koek, dan weer wat thee op te scharrelen en zoo was er altijd iets. Van cacaodoppen -') werd je ziek, had ze gehoord. Nu wij zijn het nog niet geworden, 2^ij droomde ’s nachts van bons. De barbier kende een familie van 15 personen, waarvan 12 kinderen; de moeder had den heelen dag werk om aardappelen te schillen, want die eten zij driemaal daags. Wij hebben nog een beetje duinaardappelen, maar daarmee zijn wij zuinig. Ma schilt die zelf omdat Rika het te dik doet. Gisteren hadden wij nog snijboonen met aardappelen. Ma kon het niet eten, net zalf of zeep, de R.’s vonden het ook vreeselijk. Met het schoonmaken tracteeren we maar, want ’s middags hebben we zoon honger. Ik tracteerde gisteren op boterkoeken van den Frieschen bakker, eigenlijk wilde ik speculaas hebben, maar die was op. R. B. had al verteld, toen zij van morgen kwam, dat de broodwagens geplunderd werden; nu hoorde ik dat er relletjes waren op de Groenmarkt, maar ik had te veel pakken om er heen te gaan. Gisterenavond zou er een betooging wezen op de Prinsegracht. Ma was met neef B. naar de Remon- strantsche kerk. Toen ze weg waren kwam de loop jongen vertellen, dat in Javastraat en Frederikstraat de winkels bestormd werden, vooral de schoenenwinkels. B. en ik gingen naar een bijeenkomst in de de Ruyter- straat. Dil 2had de uitstalkast leeg gehaald, de gor- Een aftreksel van cacao-doppen werd als een soort thee-ersatz gedronken. 2) Een confiseurszaak aan het Anna Paulownaplein No. 9.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 74