I f EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 64 Indisch Restaurant „Waroong Djawa”, Kortenaerkade 10. 2) Zie noot op bl. 63. Kortenaerkade stonden acht agenten, er lagen veel losse steenen. Voor het Indische restaurant stonden vier agenten, er is n.l. voorraad rijst voor de rijsttafel. Op den Hoogewal een groote menigte die stond te kijken. In de buurt was men bezig de uitstalkasten leeg te halen en de gordijnen te laten zakken. Bij Kruuk 2) waren de gordijnen ook al neer. Een juffrouw in de winkel zei, dat de Boekhorststraat het meest gehavend was en dat vanavond het Bezuidenhout er aan moest gelooven. In de Piet Heinstraat waren verscheidene ramen ingegooid; Noordeinde gewoon, alleen bakkerswinkels leeg en gordijnen omlaag; bij ’t Paleis veel agenten en vier soldaten met de bajonet op; bij Bakker de boel dicht getimmerd, de Bonneterie had drie, Dijkhof twee ramen stuk. Vleerstraat en Geest zagen er vreeselijk uit, ieder spijkerde zijn huis dicht met oude planken. De Friesche winkel in de Snoekstraat was ook dichtgetimmerd; eierkoeken niet meer te krijgen. Pa had den heelen ochtend in de queue voor koffie- en theekaarten gestaan en daardoor geen tijd gehad iets te zien. Om half drie gingen we toen samen de stad in. Vóór de Prinsestraat hield een heer ons al staande en waar schuwde niet veel verder te gaan, in de Prinsestraat was een winkel geplunderd en er was net geschoten. Bij de brug stond het vol menschen en daar gingen wij ook staan kijken. Een juffrouw vertelde dat bij een schoenenwinkel de ruit ingegooid was en de schoenen over de straat gegooid en toen meegenomen. Er was

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 77