EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 65 het 5 juffrouw wilde zelf de kamer hebben, ze toch niets aan. Maar waar moet hij nu Een apotheker aan de Groote Markt. 2) Kantoorboekhandel aan het Noordeinde No. 186. 3) Zie noot op bl. 61. al politie, er kwam dadelijk nog meer en daarna cavale rie, die de menschen wegjoeg en noodzaakte door te loopen. Stilstaan mocht niet. Wij liepen dus de Prinsestraat door, waar men overal bezig was planken vóór de ramen te timmeren. Aan het stadhuis was een procla matie van den Burgemeester aangeplakt, samenscholin gen verboden. We gingen Veene- en Vlamingstraat door, overal getimmer. Brood-, lekkers- en schoenen winkels hadden het vooral zwaar te verduren gehad. Markt was er niet ofschoon het Vrijdag was. Op de Groote Markt ruiten bij de café’s ingegooid, ook bij v. d. Bijllaardt.1) In de Boekhorststraat was het vol, daar waren van alle huizen de ramen ingegooid, overal wagens met planken en getimmer. Ook schijnen som mige Engelsche soldaten het hebben moeten ontgelden. De zilverwinkels zijn gesloten met de hor-afsluiting. Het is overal in de winkels natuurlijk donker. Bij Damen 2had Pa een boodschap en die hield een heel betoog, dat de wetten in Nederland slecht uitgevoerd werden. Hij wist wel dat het gemakkelijk was te criti- seeren, maar er was te veel uitgevoerd. De distributie was wel goed, maar ieder knoeide er mee. De kleine man was altijd in ’t nadeel. Ook de winkels naast de Koninklijke stallen werden dicht getimmerd na relletje van vanmorgen. Dil 3) laat zijn winkel ook dicht timmeren. B. was er net om naar Ma te vragen. Hij moest verhuizen, de verdiende er heen, alles is

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 79