V. 70 EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 9 October 191818 November 1918. Woensdag 9 October. Wilson wijst het voorstel van Max niet heelemaal van de hand. De vrede zal wel vorderen. Men spreekt over oproer in Berlijn en ziekte van den Keizer: gods dienstwaanzin. Ook beweert men dat de Engelschen weer doortocht door ons land hebben gevraagd. Som migen zouden het toe willen staan, dan zijn wij bij de winnende partij, n.b. Zelfs Ma ziet het nu gunstiger in met den vrede. De ,,Nieuw-Amsterdam” zal van daag vertrekken, twee heeren van het kantoor zijn er voor naar Amsterdam. De melk-distributie is vandaag begonnen. De melk boer gaf ’t rantsoen alleen op de legitimatiekaart. G. had geen afzonderlijke kaart, stond opgeschreven op de kaart van haar moeder, moest nu een kaart halen. Ze kwam in de rij te staan, het kostte haar een geheelen morgen; een toeslag-broodkaart kreeg ze niet, die werd niet aan dienstboden gegeven. We krij gen nu 's ochtends l/2 liter melk. Om 12 uur krijgen we nu geen melk meer en vandaag ook maar 216 boter ham. Ik had aardig honger vanmiddag. Een stukje chocolade is geen weelde meer. De heeren foeteren allen op S. dat zij geen ongevulde reepen had. die zijn veel voedzamer, maar die gaan op de bon. ’s Avonds is er soms weer melk te krijgen, vandaag schijnbaar niet, de melkboer kwam niet aan. Wel zag ik om half negen in ’t donker een rij vrouwen met melkkannen aan het Scheveningsche Veer, of daar nog melk zou komen? Overal bij de melkwinkels stond een bordje voor het raam „geen melk”. We drinken nu chocolademelk. Wij hebben nog wat pakjes melkpoeder opgedaan. Aan de busjesmelk zijn wij ook bezig. Vandaag niet te veel

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 85