EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 75 gevolg van zijn gevangen- nogal werk volgens den dokter nog een schap. Vrijdag 11 October. V.’s zuster heeft van 't begin van den oorlog af, alle belangrijke stukken uit de krant bewaard en op geplakt en ook alle gekke advertentie’s. Zoo zijn er verschillende oorlogsagenda’s. Van een militair hoorde ik ook, dat hij alles had opgeschreven, maar hij had het verloren. Advertenties zijn soms ook heel gek, er worden oude kleeren gevraagd in ruil voor bonnetjes, een heerenpak tegen thee, enz. Wij willen graag sui ker ruilen tegen aardappelen. Pa krijgt suiker van de distributie, hij moet nu meer storten dan ’t vorig jaar 30. Om medicinale zeep te krijgen, moet een be wijs geteekend worden door den dokter (om te be wijzen dat de patiënt die noodig heeft) en den apo theker. ’t Is een heel gedoe, maar komt niet veel voor. Neef P. is geheel van opinie veranderd, hij ziet dat hij verhongert en nu heeft de hamsterwoede hem te pakken. Hij is vooral achter vleesch aan. Het vleesch is anders, als je wat krijgt, zoo dor als wat. Evenals gort en erwten moet het gemalen worden, te kauwen is ’t niet, veilig en zenig en erg duur. We eten ’t als gehakt, maar ’t bevalt niet erg en ’t neemt veel te veel vet voor ’t braden. Gas krijgen we nogal voor de apotheek; het De partement heeft er werk van gemaakt. T. V. geeft een paar avonden les in de week, moet dan gas aan hebben; en dan zitten z'n zusters in 't donker; andere avonden hebben ze een kaars aan of zoo, lastig als hij corrigeerwerk heeft. Om gas te sparen eten ze van den kok. Wij boffen nu met de apotheek. De menschen krimpen overal van de kou. Tante A. had nu even gestookt. Ieder spaart anders

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 90