EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 77 hij nu zolen met gaten; als je maar geen voeten te vegen krijgt op stalen matten. Dan heb ik twee paar dunne wollen kousen over elkaar aan, dikke paren heb ik maar twee, dunne veel meer en ze zijn te duur om nieuwe te koopen. De thee, die de heer hierover liet wegen, kostte 45. ’t kilo. Als Pa levertraan krijgt van Mijnheer v. D. zou er wat thee voor Ma bij doen. De thee, die we drinken is een flauw kostje, lindebloesem, ’t Moet heel lang trekken voor 't iets is. Op ’t kantoor (ik ben er pas van af 1 October) merk je uit alle stukken den oorlog; overal buitengewone maatregelen en reglemen ten. Verlofgangers enz. krijgen verhooging. Het uitstel van vertrek van de Noordam kostte aan advertentie’s 400. Er moest getelegrafeerd worden over een Neder- landsche onderwijzeres in Indië met den naam Schönlau, men telegrafeerde toen Schonlan om ’t telegram door te krijgen. Het antwoord van den Rijksdag op Wilson’s voor stel, wordt morgen bekend, ’t Zal dunkt mij wel goed afloopen en dan komt de vrede. Sommige menschen denken dat we dan dadelijk genoeg eten hebben. Over den Keizer gaan allerlei berichten. Opstand in België, afstand ten behoeve van zijn kleinzoon, hij ligt op ape gapen, hij heeft godsdienstwaanzin, ligt den heelen dag te bidden, enz. enz. Duitschland zal democratisch worden. ’s Ochtends op de gangen spreken alle heeren over wat in de krant gestaan heeft, en is ieder weer ver langend naar een nieuwe krant. Om 9 uur worden bij ’t Noordeinde de kranten verkocht, die grif weggaan en op straat reeds gelezen worden. Voor de bulletins verdringen de menschen elkaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 92