78 EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN Men vliegt er net 200 op af, als op de crisiskrant 1), ons havermout De heer B. had met een Duitsch officier geloopen en heel wat woedende blikken opgevangen. H. (onze assistente) schijnt met een Engelschman te loopen. Er komen weer troepen Belgische en Fransche vluchtelingen in ons land. Wij eten nog al eens gar nalen. Ma heeft ook van tante R. weer aardappelen bons gekregen; morgen om 12 uur weer aardappelen. B. heeft een extra ontbijtrantsoentje gekocht, 't is s avonds ook altijd iets anders dan brood. Greta heeft het nu al zoo koud in de keuken, dat ze wel gauw binnen zal moeten zitten. Nu denken we zelf nog niet aan stoken. Ze is gelukkig veel uit 's avonds en daar zegt Ma maar niets van. Het eten in Duitschland schijnt wel bar slecht te zijn, de uitgezonden houtvesters klagen er ook over. Soms komt er een onderwijzeres met verlof (omdat zij zoo lang dienst heeft gehad) voor drie maanden naar Nederland. Pas na drie maanden komt ze ziek door de emotie’s in Nederland aan, dan is ’t verlof om en vraagt ze dadelijk ziekteverlof. De electrische lampjes op ’t kantoor zijn van ’t zomer haast alle gestolen. Zaterdag 12 October. Geruchten dat Duitschland alle voorwaarden heeft aanvaard. Het bezette gebied zal nu ontruimd worden. Vrede! Zondag 13 October. Gisteren bij 't naar kantoor gaan ontmoetten elkan der twee heeren juist bij den ingang. Zal ’t vandaag 1) Van 1917 tot 1920 werd van gemeentewege een krant uit gegeven, waarin geregeld alle berichten, die verband hielden met de distributie werden geplaatst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 93