EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 79 te loopen, in 't Bosch gingen wandelen tante A. achterop, die naar de een historische dag worden? zegt de een. In de avond krant was nog niets bekend, om 3 uur was 't antwoord in Berlijn nog niet bekend. Wij gingen 's avonds uit om naar bulletins te kijken en ons warm maar vonden nergens iets aangeplakt. Toen kreeg B. 't idee om naar ’t bureau van „Het Vaderland” te gaan; daar stonden meer menschen voor, er was aangeplakt dat om 9.45 een avond-editie uitgegeven zou worden, 't Bleek binnen stampvol te zijn en er kwamen al langer hoe meer menschen. ’t Was tien minuten voor 10. Wij gingen ook naar binnen, moesten in een queue voor ’t loketje gaan staan; de menschen waren opgewonden, ’t leek of het ant woord goed was. Sommigen haalden 50 kranten tege lijk, zeker voor ’t rondventen. Bij den uitgang lazen we en gingen aan den overkant bij ’t licht van een lantaarn verder lezen, daar stonden nog veel meer te lezen. Duitschland neemt de voorwaarden van Wilson aan zal het bezette gebied ontruimen. We waren dolblij en flink warm en gingen, de krant zegevierend zwaaiend, naar huis. In geschiedenisboekjes lees je, dat de menschen elkaar omhelzen op straat, daar kwam niets van. Wij hadden toch moeite 't niet iedereen toe te schreeuwen op straat. We kochten om te fuiven peren en vertelden ’t gauw aan de juffrouw in den winkel. Toen naar huis, waar ze erg verrukt waren en de peren opaten. Hoe zal 't nu worden? Zal de oorlog dadelijk ophouden? Moeten onze troepen voor een neutrale zóne zorgen? Zullen de onderhandelingen in Den Haag zijn? Zal de distributie nog lang duren? Vanmorgen toen we liepen we oom G. en 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 94