80 EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN artistieke kunsthandel, gevestigd -1) De Zonnebloem Bazarstraat No. 44a. was een kerk gingen. Ze maakten zich nog niet blij, de vrede is nog niet geteekend, zeiden ze en dat kan nog wel een jaar duren en dan zijn we al zoo aan het vredes- idée gewend, dat ’t feest niet zoo groot meer is. Maar 't is nu toch zeker dat het den goeden kant op gaat, dat Duitschland toegeeft. Hoe zal ’t daar nu zijn; E. B. en Fraulein D. zullen 't wel betreuren dat het geen Duitsche vrede is. Het uitblijven van het antwoord scheen gisteren te liggen aan ruzie tusschen de Duitsche regeering en ’t hoofdkwartier. Gelukkig heeft de regeering het ge wonnen. De Keizer zwijgt den laatsten tijd als een mof. Gisteren werd de clandestiene waar al goedkooper, olie van 15 op 5. We krijgen meer rijst, ze willen die nu kwijt natuurlijk. Thee schijnt ook al goedkooper te zijn. Hadden we gisteren eerder van den vrede ge weten, dan hadden we poffertjes gegeten, nu waren de winkels dicht. Melk is om 2 uur nooit meer te krijgen, alleen voor zieken. G. en R. zijn er ieder al een dag heen geweest, maar kregen niets. „De Sierkan” verkocht gisteren busjes melk, 5000 busjes, ieder mocht maar twee hebben, maar sommigen gingen er meer keeren heen. Wij kregen er twee; het toetje wordt tegenwoordig altijd in busjes melk ge kookt. „De Zonnebloem”1) tijdens den oorlog opge richt, maakt goede zaken, de menschen schijnen altijd toch nog wel kunstwerken te koopen. Onze krant is ook niet erg opgewonden over den vrede; ik vond het moment dat het bekend werd niet zoo geweldig als 't moment dat de oorlog bekend werd, dit maakte haast nog meer indruk, want toen wist je nog niet wat het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 95