EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 81 Zie Noot op bl. 66. 6 helmus was er weer het deze week ook emotioneel, gisteren den geheelen dag was. Ik kon er gisteren niet van slapen, ik was er te wakker van geworden. Duitschland heeft nog net twee booten getorpedeerd, oerstom en oergemeen; die duikbootcommandanten staan nergens voor. Aan de beurs was De beursstemming was goed; men verwachtte vrede. Er zijn weer Engelsche geïnterneerden gekomen. We hadden vandaag de Schotten met doedelzak wil len kieken, maar mijn band was weer kaduuk. V. be weerde dat de Duitsche en Belgische geïnterneerden hier werken, de Engelschen loopen om en doen aan sport. Dinsdag 15 October. De briefkaart van het Belgische leger is weer te recht, zij was zoek. Onze Belgen1) zullen wel leelijk in ’t gevecht zitten. B. kreeg gisteren een brief van E. B. Niets over den oorlog, alleen dat haar vriend verlof had gehad. Het scheiden was nu dubbel zwaar. Met de vredeskansen wordt het minder; komen zal hij wel, Duitschland zal niet anders kunnen. Maandag al geruchten dat Engeland Duitschland eerst ver nederen wilde en dat Prins Max misschien af zal treden door een aanval van de sociaal-democraten. Ze vertelden op *t kantoor, dat het Zaterdag eenig geweest was in de stad, de Schotten hadden gedanst in de Wagenstraat, in de café’s was overal ’t Wil- en 't Wien Neerlands Bloed gezongen. Zondag ook nog heel wat enthusiast publiek, nu is ’t uit door de slechtere berichten. Vanmorgen om 9 uur al extra editie’s van de kran-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 96