82 EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN ten. Op ’t Piet Heinplein al vol menschen, koopende en lezende, in 't Noordeinde dito. Om 1 uur weer een extra nummer. Op ’t kantoor beweerden sommigen dat ’t beursberichten waren om de beurs te drukken, anderen waren zeer somber, waren bang dat wij er nu ook nog in zouden komen. Op 't Binnenhof was ’t druk, beweerde men. Som migen zagen zich al verhongeren, geen brood en geen aardappelen. De Keizer zal wel heen moeten gaan. De kapper wist van iemand, die naar Duitschland zou gaan, maar telegrafisch bericht kreeg niet te gaan, omdat het daar niet veilig was. De dochter van den kapper was met de „Nieuw-Amsterdam” gekomen, een wonder, want de kapper is een Duitscher, maar een uitgesmeten Duitscher. In Winterswijk is hevig de Spaansche griep. Neef B. solliciteert in Leeuwarden, de ziel is bleek, hij krijgt vast niet genoeg net als tante W., die 's avonds korstjes eet. Nu, wij krijgen eigenlijk ook niet genoeg, B. eet ook virogeen. Met de melk is ’t heel lastig, we krijgen nog maar 1 liter per dag. 't Rantsoen is al minder en ’s middags of ’s avonds niets te krijgen. Greta voelde zich te veel om met de melkkan te loopen, ik deed het toen ’s avonds. Overal was ’t op, misschien om 2 uur 's middags. Nu, dan heb ik geen tijd en toen probeerde Greta het toch en den volgenden dag, toen zij het vergat probeerde R. het, maar zonder gevolg, ’t Vorig jaar boften we met het ziekenrantsoen van R. Z. Neef P. bracht hier ook al een valiesje met flesch er bij; hij was ook al voor de melk uitgegaan, maar er stonden zooveel meiden, dat hij geen zin had daar tusschen te gaan staan. Hij zou ’t later nog eens probeeren, liet het valiesje zoo lang hier. Ieder hamstert zooveel hij kan, anders ver-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 97