EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 83 den min- nu als stukje honger je, en je hoeft het niet te laten om deren man, want die doet het ook. R. hamstert zooveel ze kan, ook aardappelen. Wij hamsteren misschien ook aardappelen van den groen tenboer, vandaag een proefje gehad. Mevrouw v. E. had het ook al gedaan, 20 cents ’t kilo, vroeger 6 cent. Kool 48 cents. Aardappelen, kool en een toetje, wat is dat je den geheelen dag al rammelt en met een chocolade zoo nu en dan de maag eens wat te doen geeft. Kaas heeft iedereen, zelfs mevrouw M., die er eigenlijk ’t land over heeft en er niet mee durft te beginnen. En dat Ma ook al rijst smokkelde! Ze be greep niet, dat we met de aardappelen niet uitkomen. Mijnheer M. hierover had net zeep gesmokkeld toen er een man van de gemeente kwam, hij schrok al geweldig, maar hij had een andere boodschap gehad. In de apotheek vermaakt Pa zich met de menschen, die heftig pro of anti zijn, groote variatie! Op B.’s kantoor gaat het ook zoo. De zwager van de meid van tante G. zit in den Gemeenteraad en heeft toezicht op de distributie. Hij heeft zoo wel eens een extra broodkaart en zoo hebben wij een aanvullings-bruin- broodkaart gekregen. Op bureau stoken ze papier en stukken van oude meubels, ook nemen ze zelf wel wat mee. Zuinig op papier zijn ze in 't geheel niet. J. schrijft: ,,Ik heb op mijn brandstoffenkaart 1 mud anthraciet gekregen en we hebben samen wat van de briketten besteld waarmee ze toen een demonstratie hebben gehouden; ’t leek heel mooi, maar 't viel leelijk tegen. Mevrouw probeerde ze, ’t zijn voornamelijk steenen met wat smurrie er om heen, ’n Schandaal toch! ’t Gym. heeft kolenvacantie.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 99