DE ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN TE ’S-GRAVENHAGE IN DE VIJFDE HALVE EEUW VAN HAAR BESTAAN. 1882—1932 DOOR P. A. HAAXMAN Op 29 September 1932 heeft de Academie van Beel dende Kunsten te ’s Gravenhage haar tweehonderd- vijftig jarig bestaan kunnen herdenken. Bij gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan in 1882 is een zeer lezenswaardig gedenkboek van de bekwame hand van den Secretaris Johan Gram verschenen. De geschiedenis van de eerste twee eeuwen is dus voor ieder, die daar belang in stelt, gemakkelijk na te slaan. Het moge thans den tegenwoordigen Secretaris der Academie, den opvolger van Gram vergund zijn hier onder een overzicht te geven van de laatste vijftig jaren van het leven der Academie. Allereerst moet dan een beschrijving worden gegeven van de plechtige viering van het tweehonderdjarig jubileum. Het feest dat samenviel met de jaarlijksche prijs- uitdeeling werd gevierd in de groote zaal, rijk en smaak vol versierd met groen, dat tot achtergrond diende voor de voornaamste beelden en beeldgroepen, die voor de gelegenheid uit de enkele jaren te voren bijgebouwde beeldengalerij naar de feestzaal waren overgebracht. Er was een estrade opgericht, waarop de leden van den Raad van bestuur met de leeraren plaats namen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 102