KAART VAN ’S-GRAVENHAGE 1560—1570 2 krabbeltjes aangegeven, maar een klein deel die Haghe afl. IV Gereproduceerd in de Platenatlas van nos. 1924. 2) Op bl. 33 vlg. van dit Jaarboek vindt men de ontdekking van twee veel oudere documenten vermeld. 3) Gereproduceerd in het Jaarboek t.o. bl. 62. van die Haghe 1925/27 den zich vele hooggeplaatste en rijke personen in den Haag, die niet in middeleeuwsche woningen doch in meer geriefelijke huizen wenschten te verblijven. Bovendien stelde het dorpsbestuur, beducht voor een brand, die het dorp zou kunnen vernielen, een premie in voor ieder die zijn huis inplaats van met riet met „hart dack” zou dekken. Dit alles maakte natuurlijk dat den Haag in de eerste tientallen jaren na 1570 ongewoon snel en grondig ver anderde. Hoe het werd kunnen we op verscheidene plattegronden en prenten zien. Het beste op de kaart van Bos en van Harn uit 1616 J). Maar van het dorp van middeleeuwschen stempel, dat tusschen 1560 en 1570 nog bestond, is niet zoo goed bekend hoe het er uitzag. Dit zoo nauwkeurig mogelijk na te gaan en af te beelden was dus een aanlokkelijke en tevens nuttige onderneming. Er kon gesteund worden op twee oude plattegronden, die echter beide groote bezwaren hebben en daarom slechts als grondslag, als geraamte konden dienst doen. De oudste kaart van ’s-Gravenhage, die tot nu toe bekend was 2), is de fraaie door Jacob van Deventer tusschen 1560 en 1570 vervaardigde plattegrond. Deze kaart 3) is topografisch zeer nauwkeurig, er zijn weinig of geen onjuistheden in aan te wijzen, maar zij is wat schetsmatig en geeft in menig opzicht een te weinig. De belangrijke gebouwen zijn slechts met onduidelijke krabbeltjes aangegeven, maar een klein deel van de vele

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 11