I KAART VAN 'S-GRAVENHAGE 1560—1570 3 van die Haghe 1925/27 die Haghe afl. I 1Gereproduceerd in het Jaarboek t. bl. 18/19. 2Gereproduceerd in de Platenatlas van no. 1. slooten, die rond het dorp gelegen waren is geteekend en zoo is deze kaart, hoe fraai ook, niet in staat om een eenigszins duidelijk beeld te geven van het dorp die Haghe in de jaren vóór de Hervorming. Iets beter doet dit een kaart, weergevend het dorp in 1570, geschilderd op paneel en thans in het gemeente museum x). Van deze kaart, vermoedelijk een latere copie naar een verloren gegaan origineel, bevindt zich ook een oude copie in het gemeente-archief. Deze kaart geeft het dorp in vogelvlucht met tal van bijzonder heden. Echter laat de topografische juistheid veel te wenschen over, er zijn vele fouten en onnauwkeurig heden in aan te wijzen. Ook deze kaart kan dus ons verlangen naar een goede afbeelding van den Haag kort voor de jaren der beproeving niet bevredigen. Toen ik mij zette een nauwkeuriger plattegrond te vervaardigen was het mijn bedoeling een kaart samen te stellen, waarin de deugden der twee genoemde zouden zijn vereenigd, terwijl hun fouten zouden vermeden zijn. Maar natuurlijk hebben deze twee kaarten bij het werk veel dienst gedaan. Daarnaast zijn andere bronnen niet ongebruikt gebleven, zoowel afbeeldingen als archief stukken. Wat de afbeeldingen betreft, in de eerste plaats kwam de plattegrond van den Haag, in 1597 door de Gheyn vervaardigd, en slechts in één enkel exemplaar in de gemeentelijke prentenverzameling bewaard gebleven in aanmerking 2). Deze kaart, artistiek bij zonder fraai, is echter hopeloos onbetrouwbaar. Ze is vol van tallooze fouten en het is hoogst gevaarlijk haar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 12