KAART VAN 'S-GRAVENHAGE 1560—1570 4 kaart 1 die Haghe afl. II die Haghe afl. IV Gereproduceerd in de Platenatlas van nos. 711. 2) Gereproduceerd in de Platenatlas van nos. 1924. als bron te beschouwen. Het feit, dat ook slechts één enkele afdruk bewaard is gebleven, waarop dan nog cartouches zonder inschrift zijn aangebracht, wettigt het vermoeden, dat wij in dit blad een terecht afgekeurden proefdruk te zien hebben, waarvan nimmer meerdere afdrukken zijn gemaakt. Niet veel anders staat het met het ook slechts in één exemplaar bewaard gebleven perspectief van Londerseel uit 1614 x). Ook dit is bijzonder fraai maar topografisch niet zeer betrouwbaar. Toch is er enkele malen voor onze kaart met succes gebruik van gemaakt kunnen worden, vooral voor wat de uiterlijke gedaante betreft van de verschillende adellijke behuizingen in de omgeving van Voorhout, Kneuterdijk en Vijverberg. Ook de gevels in laat-Gothiek van het groote Huis van Brantwyck zijn op het perspectief duidelijk te zien. Oneindig veel beter, stellig na de kaart van van Deventer de eerste geheel betrouwbare, is de platte grond van Bos en van Ham uit 1616 2). Weliswaar is hij een halve eeuw jonger dan het tijdvak, dat wij ge tracht hebben weer te geven, maar toch toont hij nog zooveel van het 16e eeuwsche dorp, dat hij als een onzer voornaamste bronnen kan genoemd worden. Het behoeft wel nauwelijks vermeld te worden, dat de enkele teekeningen en gravures, die uit het einde der 16e en den aanvang der 17e eeuw betreffende den Haag bewaard gebleven zijn, nauwkeurig zijn be studeerd. Tenslotte heeft ook de fraaie, in 1872 vervaardigde, kaart van ’s-Gravenhage veel dienst gedaan. Zij is op

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 13