124 ACAD. VAN BEELD. KUNSTEN TE 'S-GRAVENHAGE Bredius, dr. C. Hofstede de Groot, prof. dr. W. Martin, M. A. de Haan, M. J. F. W. van der Haagen, het Mauritshuis, het Gemeentemuseum, onze Academie en het Oudheidkundig Genootschap te Maastricht, waren schilderijen, teekeningen en foto’s ingezonden van en naar werken van 25 der 48 oprichters van de Academie Pictura. De tentoonstelling kon wel de Van der Haa- gen-tentoonstelling genoemd worden, omdat door de zorgen van het lid der Academie den heer M. J. F. W. van der Haagen uit diens verzameling van het levens werk van zijn voorvader den Haagschen schilder Joris van der Haagen, hoofdman van het St. Lucasgilde en van de Schildersconfrerie Pictura, een vrijwel volledig overzicht kon worden gegeven. Voorts waren er werken of reproducties naar werken van de oprichters Johan van Ravesteijn, Adriaen van de Vennen, Lodewijk van der Queboren, Adriaen Hanne- man, Dirk van der Lisse, Isaek Mytens, Dirck Daelents, Pieter Nason, Antoni van der Croost, Pieter Vereist, Martinus Lengele, Jacob van der Does, Johan Mijtens, Abram van Beijeren, Willem van Diest, Carel Dujardin, Arent van Ravesteijn, Jan le Ducq, Sybrant van Beest, Leliënberch, Pieter Moonincx, Dirck Kraey, Willem van Delft, Jan Westerbaen en Johannes van der Stok. Dat het werk van Joris van der Haagen over de voornaamste musea van Europa is verspreid, bleek uit een 100-tal foto’s door den heer van der Haagen ter tentoonstelling ingezonden. Al deze tentoonstellingen werden in de groote zaal ge houden en trokken een talrijk en belangstellend publiek. Deze bedrijvigheid, die toen samenviel met de in grijpende hervorming van het bouwkundig en het kunst- industrieel onderwijs, heeft zich ook in latere jaren niet

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 142