1 KAART VAN 'S-GRAVENHAGE 1560—1570 8 3) Zie Jaarboek die Haghe 1925/27 bl. 9 vlg. de mijn De oude Wassenaarscheweg, de Javastraat en bocht van den Scheveningscheweg zijn, naar overtuiging, een deel van den ouden Rijnweg. Deze moet niet verder naar het noorden worden gezocht, zooals wel is geschied x). Dit wordt duidelijk bewezen door een tweetal overdrachten van gronden, te vinden in de transportregisters tusschen 1538 en 1544. Het is hier de plaats niet nader daarop in te gaan, maar ik hoop in de gelegenheid te zijn in een volgend Jaarboek deze overtuiging toe te lichten. Aan de oostzijde gaat de kaart tot waar thans de Boschlaan loopt. Men ontwaart bij H de St. Anthonius- kapel in het Bosch, waarvan wel het bestaan doch niet de juiste ligging bekend was. Toch staat de kapel, zij het zeer onduidelijk, bij van Deventer geteekend, al heeft hij vergeten haar te kleuren en zoodoende is zij veelal over het hoofd gezien. Ten zuiden van den Bezuidenhoutscheweg ontwaart men juist aan het einde van een oprijlaan een groote boerderij ter plaatse waar later het Huis ter Noodt zou verrijzen. Thans bevindt zich daar de Engelsche kerk. Later is het vervangen door een villa, ook Huis ter Noodt geheeten, maar direct aan den weg gelegen. Ook thans nog draagt een heerenhuis naast de Engelsche kerk denzelfden naam. Aan het begin van de oprijlaan ziet men een boeren woning, in 1581 reeds bekend als het Huis ter Lap. Ten noorden van het Bezuidenhout bevonden zich nog twee woningen. Deze komen evenals het Huis ter Lap niet voor op de kaart van Jacob van Deventer. Aan de zuidzijde van het dorp is het Leprooshuis met aan den H. Cornelis gewijde kapel (M), gelegen waar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 17