KAART VAN 'S-GRAVENHAGE 1560—1570 9 de Westermolens, en huis en terrein alleen maar een straat- was dus niet groot, was in het dorp geen sprake, en meest merkwaardige ge bouwencomplex, aan de oostzijde tegen het dorp ge legen vormden de Binnenhofgebouwen (U) met hun nu het wachtje aan het Rijswijksche plein zich bevindt, het verst geteekende punt. Men ziet de Hofkade, nu genoemd Hoefkade, die de scheidingslijn tusschen Haagambacht en Rijswijk vormde. Ten westen eindelijk ontwaart men waar nu de Loosduinsche brug ligt van Kortenbosch, waaraan nu naam herinnert. Wat de bebouwing betreft, men moge bedenken, dat deze, hoe flink het dorp ook moge zijn, toch nog niet uitgebreid was. De noordzijde van de min of meer gesloten bebouwing werd feitelijk gevormd door de Kazernestraat en de Molenstraat, alleen langs het Noordeinde had de bebouwing zich tot bijna bij het Scheveningscheveer uitgebreid. Aan de oostzijde strekte den Haag zich nog niet verder uit dan tot het Lange Voorhout, langs het com plex van het Hof met zijn kooltuin en verder langs het Spui, De zuidelijke begrenzing van het dorp werd gevormd door de Spuistraat, de St. Jacobstraat, vroeger 't Padt- mos, de Vlamingstraat en de Laan. Alleen langs het Spui stonden de huizen tot dicht bij de plaats waar nu de Bierkade loopt en langs de Wagenstraat tot waar de Amsterdamsche Veerkade zou komen. Ten westen was de bebouwing niet verder dan tot de Assendelftstraat en de Vleerstraat gevorderd, al was alweer langs het Westeinde een wat verder westwaarts gaande bebouwing aanwezig. Het geheele bebouwde gedeelte van aanzienlijke afstanden Verreweg het grootste

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 18