BLADVULLING. t Bij de herstelling van de ganglantaarn van het Gemeentehuis, die in den loop van 1932 heeft plaats moeten hebben, is o.a. een stuk hout ter grootte van ongeveer 23 X 13 cm weggebroken en hierop bleek met zeer goed bewaard potloodschrift te staan: „W. Driessen en P, Verdonk hebbe dit gerepareert July 1861, hart werke weinig verdiene en schraal te vrete was destijds de order van den dag”. Willem Driessen, geboren 25 Januari 1815 was in 1861 timmermansknecht en woonde met vrouw en vijf kinderen aan het Bezuidenhout no. 19. Pieter Verdonk, geboren 21 December 1825 was toen ter tijd ook timmerman en woonde met vrouw en één kind in het Achterom no. 5. Vermoedelijk waren beide in dienst bij den mr. tim merman J. Nater aan den Zwarteweg 65. Tenminste in de gemeente-rekening over 1861 komt een post van meer dan 800 voor ten behoeve van dezen timmer mansbaas wegens herstellingen aan het Raadhuis. Willem Driessen en Pieter Verdonk hebben natuurlijk gehoopt, wat nu ook gebeurd is, dat hun opschrift veel later, lang ,na hun dood nogeens gelezen zou worden. Ze zouden er stellig van opzien en er zich in verheugen, als ze het konden weten, dat hun opvolgers, die thans na 71 jaren de lantaarn wederom hersteld hebben, in heel wat betere materieele omstandigheden verkeeren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 187