gebeurtenissen. OPGAVE DER GESCHRIFTEN ENTIJDSCHRIFT- ARTIKELEN BETREFFENDE ’S-GRAVEN- HAGE IN 1931 VERSCHENEN VOOR ZOOVER TER KENNIS VAN DE REDACTIE GEKOMEN. Watersport op den Haagschen Hofvijver in de 16e en 17e eeuw door A. H. Holl. Revue, 387388. b. Geschiedenis en Holland tusschen Maas en en gebouwen. Den Haag. Wat niet in Baedeker staat. Samengesteld door Hans Martin en Eduard Veterman. a. Plaatsbeschrijving Hoek-Gravenstraat-Kettingstraat. Kantoor ’s-Graven- hage der Oranje-Nassau- en Zuider-Hypotheekbanken door Mr. F. L. Kleijn. Over den Haag en het Haagsche leven tijdens de republiek door P. A. Haaxman. Haagsch Maandblad, I, no. 6, 607—623. Het oude middelpunt van Rijn door Dr. Schoo. I. Praetorium Agrippinae en Forum Hadriani. Tijd- schr. v. h. Kon. Nedl. Aardr. Gen. Tweede Reeks deel XLVIII, no. 3, 415—419. II. Lugdunum Batavorum. Als boven no. 4, 639651. III. ’s Gravenhage. Als boven no. 5, 858866.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 190