de Gids Het Nederlandsche P.E.N. Congres. Gids III, 146-147. Het Elfde Internationale Congres der P.E.N. Club. Holl. Revue, 599604. Herinneringen uit Wijk IV der Ned. Herv. Gemeente (19021931) door Dr. E. J. W. Posthumus Meyjes. Verhandlungen des Ersten Hegelkongresses vom 22 bis 25 April 1930 im Haag. Im Auftrag des Internatio nalen Hegelbundes herausgegeben von B. Wigersma. De Bilderdijkbeweging door de Redactie van II, 149—151. Correspondentie van de Stadhouderlijke Familie 17771795. Uitgegeven door Johanna W. A. Naber. Haagsche typen uit de tweede helft der 19e eeuw door den ouden Hagenaar (M. Jochems). Verslag van het Tweede Nederlandsche Paedagogisch Congres, gehouden op Donderdag 24, Vrijdag 25 en Zaterdag 26 April 1930 te 's Gravenhage. Bezuiniging en efficiency bij de Gemeentelijke Dien sten en Bedrijven te 's Gravenhage (19201929). Uit gave van het Statistisch Bureau der Gemeente. 170 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE c. Personen. La Haye diplomatique et mondain. 9e Année. Sous la redaction du Baron W. Snouckaert van Schauburg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 191