den Louis Bouwmeester Jr. Tooneeldirecteur door F. Lapi- doth. Tooneel XVII, 102-103. Leven Henri Willem Bilderdijk 17561931 door H. Blink. Vragen van den Dag, 345360. Michiel Andrieszoon, de eerste predikant van den Haag, Medestander van Coolhaas in zijn strijd tegen kerkorde en confessie door J. Smit. Nederl. Archief voor Kerkgesch. dl. XXIV afl. 1, 25-68. Levensbericht van Dr. H. E. van door H. Gerson. Levensberichten Nederl. Letterkunde. Constantijn Huygens, een Hollandsche Samuel Pepys tijdens de oorlogen met Willem van Oranje door Margery Lane. Uit het Engelsch. Wetensch. Bl. II, 108—119. Dr. C. Hofstede de Groot door Gelder. Met blibliografie samengesteld van de Mij. der en werken van Louis Couperus (Slot) door van Booven. Nieuwe Gids II, 563573. Gijsbert Karel's leerjaren door Dr. L. G. J. Verberne. Gijsbert Karei van Hogendorp als koloniaal hervormer door S. Kalff. Haagsche Maandblad II, no. 2, 139158. Johannes Huberti alias Ketelere, zangmeester aan 't Hof te 's Gravenhage in 1542 door Dr. G. van Doorslaer. Familie-geschrift Eschauzier door W. L. van Akker en O. L. Eschauzier. GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 171

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 192