Prof. Mr. M. W. F. Treub. Soc. Gids, 689692. Jan C. de Vos, 18551931 door F. Lapidoth. Too neel XVI, 178—181. Gemeentelijke Arbeidsbeurs. Gedenkboekje 1906 1931. Prof. Mr. M. W. F. Treub door H. Blink. Vragen van den Dag, 726. My Memories by John de Villiers (met over zijn verblijf in den Haag). een hoofdstuk Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het ■zestig-jarig bestaan der Joodsche Weldadigheidsvereeni- ging „Hulp in Nood”, opgericht 1 Jan. 1871. Van stoomtram tot locaalspoorweg met autodiensten. Gedenkschrift ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij, 1881 30 Juli 1931. Gedenkboek der Vereeniging „De Sophia-Stichting” ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. Treub zooals men hem niet kende door C. van Boecop. Haagsch Maandblad II, no. 6, 621633. GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 173 d. Instellingen en Vereenigingen. Naamlijst van de Nederduitsche Hervormde Predi kanten van ’s Gravenhage sinds de Reformatie door Dr. E. J. W. Posthumus Meyjes. Algemeen Jaarboek van de Protestantsche Gemeente te ’s Gravenhage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 194