174 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE Ten- Omstreken. Constant Permeke, schilder, in de kunstzaal Kley- kamp, den Haag door C. Veth. Soc. Gids, 607609. Charley Toorop in de kunstzaal d’Audretsch, den Haag door C. Veth. Soc. Gids, 606607. Toon Kelder bij Kleykamp door Slagter. Elsevier I, 167—168. Pottenbakkerskunst van Lea H. Halpern bij Kley kamp, den Haag door Matty Vigelius. Elsevier I, 391—392. en Kunst en Gedenkboek tevens feestwijzer van de Koninklijke Zangvereeniging Excelsior ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan. 30 November 1931. De Bibliotheek van het Muziek-historisch Museum Scheurleer te ’s Gravenhage door Dirk J. Balfoort. Be schouwingen van Tijd tot Tijd. van Wetenschap e. Verzamelingen toonstellingen. Wassenaar in den Geuzentijd door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland. Leidsch Jaarboekje, 6797. Gedenkschrift samengesteld naar aanleiding van het vijftig-jarig bestaan van de vereeniging „School voor volwassenen” te 's Gravenhage, 18811931.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 195