KRONIEK OVER 1930 1 Januari. Zilveren ambtsjubileum 3 3 3 9 15 18 de schilderes Anna Adelaide 18 19 25 L van Jhr. Mr. D. A. W. van Tets van Dr. B. Bijnen, Hoofd der gynaecologische afdeeling van het Gemeenteziekenhuis. Opening der Tweede Haagsche Herstel- Conferentie. In de vergadering van Burgemeester en Wethouders wordt aan den Directeur van den Dienst der Stadsontwikkeling en Volks huisvesting, Ir. P. Bakker Schut, hulde ge bracht naar aanleiding van zijn zilveren ambtsjubileum. Dr. K. S. de Graag neemt afscheid van zijne patiënten en wordt door hen gehuldigd. Muzikale Soirée ten Hove, aangeboden aan de Gedelegeerden ter Herstel-Conferentie. Intrede van Ds. L. Boer, als predikant van de Nederl. Herv. Gemeente te Scheveningen. Aan den Beheerder van het Museum „de Gevangenpoort”, J. A. Frederiks, wordt zijn, door Toon Dupuis vervaardigd, borstbeeld door vrienden aangeboden. Overlijden van Abrahams. Na een schier ononderbroken zitting van een etmaal wordt in de Herstel Conferentie volledige overeenstemming bereikt, waarna op 20 Januari de sluiting der Conferentie geschiedt. Overlijden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 197