27 Jan. 29 KRONIEK OVER 1930 177 2 Febr. 5 5 5 7 13 den 17 18 zeven tig-jarig 20 den 22 12 een mo- van den van Goudriaan, oud-Minister van Buiten- landsche Zaken. Overlijden van den arts L. Woltring. In den Dierentuin heeft een herdenkings- samenkomst plaats naar aanleiding van het tien-jarig bestaan der Vereeniging van Raden van Arbeid. Veertig-jarig bestaan der Haagsche afdee- ling van den Nederlandschen Roomsch- Katholieken Volksbond. Gouden doctoraat van Mr. Dr. F. J. W. G. Snijder van Wissenkerke, oud-Voorzitter van den Octrooiraad. Zilveren ambtsjubileum van den predikant bij de Gereformeerde Kerk te Loosduinen C. J. van Binsbergen. Overlijden van den historicus Dr. C. te Lintum. Opening, in de Grafelijke Zalen op het Binnenhof, eener Vredes- en Volkenbonds- tentoonstelling. Zeventigste verjaardag en huldiging van kunstschilder W. B. Tholen. Mevrouw C. MolengraaffGerlings leest voor „die Haghe” over: „Waardeering van Johan Maurits van Nassau van Braziliaan- sche zijde”. Herdenking van het vijf en bestaan van de Normaal Schietschool. Zestigste verjaardag en huldiging van dichter P. C. Boutens. Op „Nieuw Eik en Duinen” wordt nument onthuld ter nagedachtenis toonkunstenaar André Spoor.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 198