KAART VAN 'S-GRAVENHAGE 1560—1570 11 Waar poortje x) Gereproduceerd in de Platenatlas no. 4. van den en Voor- van die Haghe afl. I nu de Kettingstraat loopt bevond zich een naar het Achterom. Het werd later wel het poortje van Oldenbarnevelt genoemd, omdat de Lands advocaat, die van 1589—1610 woonde in het groote huis in de Spuistraat, twee huizen van den hoek van de Gortstraat, zich dagelijks via de zich in den tuin van zijn huis bevindende galerij en door dit poortje naar zijn bureau begaf. Men kan dit alles op de kaart ge makkelijk volgen. Toen zooals nu werd het voornaamste deel Haag gevormd door Vijverberg, Kneuterdijk hout. Daar vond men tal van die groote adellijke hui zingen, die juist aan het dorp den Haag zulk een bij zonder cachet verleenden. Óp den Vijverberg vallen vooral het middeleeuwsche Huis van Egmond (b) op den hoek van den Kneuterdijk en het Huis van Bent- huysen (c) op. De uiterlijke vorm van het eerste kan men op het perspectief van Rademaker van 1710 nog duidelijk onderscheiden. Aan het begin van den Vijverberg bij de Plaats waaraan het Huis van Percyn (q) gelegen was be vond zich het schavot, het z.g.n. groene zoodje, waar weldra menige „ketter” het leven zou laten. Aan den Kneuterdijk ontwaart men heel wat aanzienlijke huizen. Op den hoek van de Plaats het Huis van Nieuwburg (p), op dien van het Hartogstraatje dat van den Hertog van Brunswijk (m), aan wien het straatje zijn naam ont leent, daarnaast het Huis van den Abt van Egmond (o) en op de hoeken van het Heulstraatje achtereenvolgens de Huizen van Arent Cobel (n) en van Oisterwyck (1). Een schilderachtig complex van de Huizen van Suys (d).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 20