KRONIEK OVER 1930 179 28 31 2 de 2 2 4 8 het Vredes- den emeritus-predikant bij de van Scheveningen Dr. Borms voor de jongelieden- het Algemeen Nederlandsch „Mijn tien jaren gevangenis- 27 Maart. Lezing van afdeeling van Verbond over: tijd”. Overlijden van Ned. Herv. Gemeente Ds. L. M. van Noppen. De afgetreden Directeur van het Postkan toor Feltzer neemt afscheid van zijn perso neel en wordt gehuldigd. 1 April. Ingebruikneming van de nieuwe R.K. Am bachtsschool in de Nieuwe Havendwars straat. Zeventigste verjaardag en huldiging van letterkundige Thérèse Hoven. Opening van een nieuw filiaal der Openbare Leeszaal en Bibliotheek in de Paets van Troostwijkstraat. Een protestvergadering, te 's Gravenhage gehouden tegen de godsdienstvervolging in Rusland, waarop de oud-Minister Dr. Th. de Visser het woord voert, wordt door communistische moeilijkheden onderbroken, doch niettemin tot een succesvol einde ge bracht. Opening in het Vergadering-gebouw van den Gemeenteraad van eene tentoonstelling en een bazar ten bate van de uitbreiding van het Ooglijders-Instituut. De Amerikaansche dames, vormende het Comité inzake de nationaliteit van de ge huwde vrouw, worden op last van den Pre sident van de Codificatieconferentie buiten den tuin van het gebouw van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 200