P. J. KRONIEK OVER 1930 180 11 April. 12 14 15 20 23 het Hegel- 23 23 24 24 de 25 het Staatsspoor- 26 30 van de 's Gravenhaagsche de Ridderzaal van paleis, waarin de zittingen van de Gommis- siën dier conferentie plaats hebben, gesloten. Overlijden van den Directeur der School- vereeniging „Instituut Wolters” C. G. J. Wolters. Overlijden van den Generaal-Majoor b.d. C. F. H. Putman Cramer. Overlijden van den kunsthistoricus Dr. C. Hofstede de Groot. De nieuw-benoemde Directeur der Gemeente- W. van der Vegt, aanvaardt werken, Ir. zijn ambt. Zeventigste Troelstra. Opening in congres. Zilveren jubileum W inkeliersvereeniging. Onthulling, in tegenwoordigheid van H. M. de Koningin, H. M. de Koningin-Moeder en H. K. H. Prinses Juliana, van het gedenk- teeken voor Juliana van Stolberg op het Louise de Colignyplein. Opening in de Willemskerk van het Tweede Nederlandsche Paedagogisch Congres. Inwijding eener R.K. Jongensschool aan Koningin Sophie-straat. Zestig-jarig bestaan van station. De Kon. Zangvereeniging Cecilia houdt in „De Twee Steden” eene receptie, ter gele genheid van haar honderd-jarig bestaan. Afscheid van den Generaal-Majoor J. H. Borel, Inspecteur der Infanterie. verjaardag van Mr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 201