KRONIEK OVER 1930 181 30 April. 1 Mei. 4 6 11 20 21 21 12 18 1 2 Ir. P. van den Techni- Intrede, in de Oude Kerk, Jong als 5e predikant vormde Gemeente van Plechtige herdenking bestaan van het Huis Overlijden van Afscheid van den Kolonel Jhr, E. W. van Holthe, Commandant der Ie Infanterie brigade (Grenadiers en Jagers). Zilveren ambtsjubileum van Braam van Vloten, Chef van schen Dienst van 's Rijks Kustverlichting. Afscheid van den Brandmeester de Jager. Dr. G. Knuttel Wzn. leest voor „die Haghe” over: „De Museumplannen in de ontwikke ling van Berlage”. Installatie van den nieuw-benoemden pastoor der St. Agnes-kerk, F. Karskens. van Ds. J. de van de Ned. Her- Scheveningen. van het zestig-jarig van Barmhartigheid. Mr. P. J. Troelstra. De Grotiusmedaille in brons wordt door het Hoofdbestuur van de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede aan den Burggraaf Cecil of Chelwood en aan den Noorschen ontdekkingsreiziger Nansen toegekend. De laatste echter komt te overlijden voordat het mogelijk is hem deze uit te reiken. Vijftig-jarig bestaan van de Vereeniging „de Nijverheid”, afdeeling van den Neder- landschen Aannemersbond. Overlijden van den Luitenant-Generaal b.d. M. D. A. Forbes Wels, Gouden doctoraat van den oud-Gouverneur- Generaal van Nederlandsch-Indië Mr. D. Fock.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 202