1 Juni. KRONIEK OVER 1930 182 23 Mei. 25 27 30 30 1 3 4 6 6 8 10 Dr. J. Th. de Visser, ter zijn gouden doctoraat in de van den kunstschilder Jhr. J. L. ’s Gravesande. van het nieuwe gebouw van Nederlandsche Ge- samen. het Duitsche Diaconessenhuis „Madchenheim”, Bleyen- en opening van het van de Inrichting voor de Laan van Meerdervoort. den oud-Referendaris bij het Te ’s Gravenhage komt het Volkenbonds- comité inzake het internationaal verkeer op de wegen Opening van en het nieuwe burg 3a. Huldiging van gelegenheid van Theologie. Veertigste verjaardag vernieuwde gebouw Ooglijders aan Overlijden van Centraal Bureau voor de Statistiek J. Heynen. Zilveren ambtsjubileum van den Directeur der Nutsspaarbank H. W. Bosch. Afscheid van den Hoofdaalmoezenier Mgr. F. J. H. Evers en zijne huldiging bij die gelegenheid. Overlijden Storm van Officieele opening der Vereeniging meenten, Paleisstraat 1 Herdenking van het vijftig-jarig bestaan van het gebouw van het Postkantoor, hoek Prin- sestraat en Kerkplein. Feestavond in Hotel „De Twee Steden”, ter gelegenheid van het dertig-jarig bestaan van de Vereeniging „Volksweerbaarheid”. Installatie door Deken van Dam van den pastoor der Kerk van O. L. V. van Lourdes te Scheveningen P. van Dorp. Onthulling van een gedenksteen in het ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 203