7 Juli. KRONIEK OVER 1930 183 11 Juni. 12 14 16 16 21 25 26 12 14 de Stoelenfabriek de Jac. Catsstraat. van den Admi- van Onder den gepensioneerden Gene- W. A. H. Louis Couperus aan de boortehuis van Mauritskade. Eerste-steen-legging van het Flatgebouw „Willemspark”. In het Oranje-Hotel te Scheveningen wordt geopend het 4e Electrotechnisch Congres, uitgaande van het Verbond van Electro- technische Handel-Industrie. Vijftig-jarig bestaan van J. M. Haring Zoon aan Veertig-jarig ambtsjubileum nistrateur bij het Departement wijs, Kunsten en Wetenschappen J. C. Ligt- voet. Overlijden van raal-Majoor-Hoofdintendant Doorman. Onthulling van een gedenkteeken op het graf van wijlen Generaal W. A. T. de Meester. Het Gemeentebestuur ontvangt in Hotel „de Twee Steden” de leden van twee Engelsche colleges van scheepsbouwers, die hier ter stede vergaderen. Het 107-jarig Indisch Opperhoofd Witte Hengst Adelaar brengt een bezoek aan ’s Gravenhage. Afscheid van den Inspecteur der Posterijen en Telegrafie in Algemeenen Dienst bij het Hoofdbestuur der P.T.T. L. P. J. M. Truf- fino. Overlijden van den kunstschilder Jan Linse. Herdenking van het zestig-jarig bestaan der St. Josephs Gezellenvereeniging.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 204