21 Juli. KRONIEK OVER 1930 184 den Com- 26 31 4 4 7 15 15 22 26 3 Aug. 3 Intern. Justitie van aan den Raad van het pu- den oud- der Linden der Lindende Het park „Sorghvliet” wordt voor bliek opengesteld. Overlijden van den arts Dr. H. Breitenstein. Veertig-jarig dienstjubileum van mandant van het Veldleger Luitenant- Generaal Insinger. Vijftig-jarig huwelijksfeest van Minister Mr. P. W. A. Cort van en Mevrouw J. Cort van Koning. Het Perm. Hof van Intern. Justitie van den Volkenbond brengt aan den Raad van den Volkenbond het gevraagde advies uit ter zake van het tusschen Bulgarije en Grieken land aanhangige geschil, waarin Prof. Mr. J. A. van Hamel als raadsman van Bulgarije is opgetreden. Uitslaande brand in het Hotel des Indes. In de Julianakerk leidt Ds. J. de Bie, aan wien met ingang van 1 Augustus eervol emeritaat is verleend, voor het laatst den dienst. Overlijden van het Lid van de Algemeene Rekenkamer A. J. M. Stumpff. De Japansche Prins en Prinses Takamatsoe bezoeken 's Gravenhage. De Siameesche Prins Damrong en zijn beide dochters komen te ’s Gravenhage aan. In eene plechtige bijeenkomst wordt door het ten deze bestaand comité het Jan de Bakkerraam in de Groote Kerk aan Kerk voogden overgedragen. Zilveren priester-jubileum van den Rector van het R.K. Ziekenhuis Th. A. v. d. Burg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 205