KRONIEK OVER 1930 185 15 Aug. 16 17 22 26 29 1 Sept. door 1 2 den Minister 2 6 de „Torengarage” aan de Afscheid van den pastoor der St. Theresia- kerk in het Westeinde Pater G. M. de Greeve. Negentigste verjaardag van den Generaal- Majoor Jhr. Mr. W. V. R. K. Baud, oud- Commandant der d.d. Schutterij alhier. Zilveren priester-jubileum van Pastoor J. H. Duymel. Opening van Torenstraat. Het Perm. Hof van Intern. Justitie brengt aan den Raad van den Volkenbond advies uit terzake van de toelating van Danzig tot de Intern. Arbeidsorganisatie, welk advies met meerderheid van ééne stem in afwijzenden zin luidt. Receptie in het Gymnasium aan de Laan van Meerdervoort ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan van het Genootschap van Leeraren aan Nederlandsche Gymnasia. Openbare viering van den vijftigsten ver jaardag van H. M. de Koningin, o.a. een lichtstoet. Opening van het 5e Internationaal Lucht- vaartcongres. Bezoek aan ’s Gravenhage door den Eersten Minister van de Zuid-Afrikaansche Unie, Generaal Hertzog en den Minister van Financiën Havenga. Opening van de nieuwe School voor U.L.O. op Gereformeerden grondslag, de Hubertus de Wildeschool, en van de de Colignyschool. Overlijden van Mr. Dr. W. F. van Leeuwen, oud-Vice-President van den Raad van State.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 206