1 KRONIEK OVER 1930 187 29 Sept. rustend-geneesheer 29 Burge- 30 30 30 30 1 Oct. het Tele- 1 Generaal D. M. 2 4 6 Oct. 7 Overlijden van den Dr. P. Vinkhuizen. Afscheid in den Gemeenteraad van meester J. A. N. Patijn. De zitting van de Amerikaansch-Duitsche Commissie, in het Vredespaleis samengeko men terzake van vorderingen, uit den oorlog voortspruitend, wordt gesloten. De Referendaris bij het Departement van Justitie C. H. N. Muller verlaat den dienst. In het gebouw der voormalige Moll-School, Z. O. Buitensingel 112, wordt geopend de Eerste Christelijke Huishoudschool. Viering van het veertig-jarig ambtsjubileum van Mej. C. H. L. Haas, Hoofd der voor bereidingsschool aan de Zeezwaluwstraat te Scheveningen. Opening van de Mr. J. AL. A. Lisman- School in de Vlierboomstraat. Afscheid van den Directeur van graafkantoor J. den Heyer. Zeventigste verjaardag van E. de Ridder. Herfstbazar van de Christelijke Vereeniging van Jonge Mannen en onthulling der van Gheel Gildemeester-plaquette in het gebouw der Vereeniging. Herdenking van het veertig-jarig bestaan van „Die Haghe” in een feestelijke bijeen komst in Pulchri Studio. Overlijden van den Generaal-Majoor der Genie b.d. J. P. Koolemans Beynen. Overlijden van den gep. Schout bij Nacht- titulair P. S. R. Wolterbeek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 208