KAART VAN 'S-GRAVENHAGE 1560—1570 12 1) Zie Jaarboek die Haghe 1925/27 bl. 9 vlg. Kneu- 17e ver ziek van het Voorhout bevonden zich de Cabau (j) en van Arent Sasbout (k). Wassenaar (e) en den Graaf van Aremberg nam de plaats in van een deel van het Paleis aan den Kneu terdijk en het Departement van Financiën. Merkwaardig is ook, dat zich op den hoek van terdijk en Lange Voorhout, waar zich nu een eeuwsch huis bevindt, een groote boerenhofstede toonde, den Doornboom (81) geheeten, waarvoor een welput bevond. Dit teekent weer eigenaardig het landelijk karakter van het dorp met zijn vele groote huizen. Naast het Huis van Aremberg bevond zich een pad in een transport van 1544 ,,de laen van 't huys van Wassenaer” genoemd, later het Nachtegaalspad ge heeten en veel later tot de Parkstraat geworden dat afgesloten werd door een poortje. Het belendde aan de Kloosterkerk (B) met het omvangrijke St. Vincentius- klooster (C). Ook het Voorhout telde vele groote huizingen. Aan de noordzijde het Huis van Borselen (g), waarnaast zich eenige Heilige Geest kameren d.i. woningen voor armlastige lieden bevonden. Men ziet, zooals in een dorp, woonde soms rijk en arm door elkaar. In den hoek van het Voorhout stond het Huis van 't Seraets (h), welks erf ook den grond besloeg waarover later de Vos in Tuinstraat liep. De hoek zelf was dus oorspronkelijk gesloten en dit doet m.i. blijken, dat langs Voorhout en Denneweg geen oude weg ge- loopen kan hebben, zooals is betoogd 1). Ook op dit punt hoop ik in een later Jaarboek te kunnen terug komen. Aan de zuidzijde Huizen van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 21