KRONIEK OVER 1930 189 26 Oct. 29 30 3 Nov. 12 12 het vijftig-jarig 18 arts 20 Mevrouw 23 25 St. Maarten tot Drie- 28 29 van den de nieuwe Binnen- van Dr. nalistenfederatie, welke Raad in het Vredes paleis zal zetelen. Overlijden van Prof. Mr. J. V. van Dijck, Raadsheer in den Hoogen Raad der Neder landen. Zilveren ambtsjubileum van den predikant bij de Ned. Herv. Gemeente Ds. A. B. te Winkel. Huldiging in het Hotel „de Twee Steden” van den aftredenden Inspecteur-Generaal van het Nijverheidsonderwijs H. J. de Groot. Overlijden van den gep. Schout bij Nacht Dr. C. J. de Bruyn Kops. Zilveren ambtsjubileum als predikant bij de Gereformeerde Kerk van den Haag-Oost, van Ds. D. Ringnalda. Feestelijke herdenking van bestaan der Malakkakapel. Zilveren ambtsjubileum als Arrias. Overlijden van de schilderes A. van TholRuysch. Doorbraak bij hevig stormweder dam tusschen de oude en haven te Scheveningen. De Heer D. J. van der Ven leest voor „Die Haghe” over „De Folkloristische Mid wintergebruiken van koningenavond”. Opening van de Kliniek „Ockenburg” te Loosduinen. In de Ridderzaal wordt herdacht de wer king gedurende vijf en twintig jaren van de Kinderwetten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 210